PROPOSTA

El disseny de projectes d’arquitectura interior

El disseny d’espais es pot referir als exteriors o interiors i dur-se a terme tant en llocs públics com en un àmbit empresarial o privat. També es pot definir per ser permanent o efímer, resolent -segons els seu ús principal- les diferents necessitats del promotor-client a partir dels requeriments tècnics prèviament definits i normativitzats com l’accessibilitat, les circulacions o d’altres aspectes.

Visió

Un bon disseny de l’espai aporta significatives millores al benestar, l’equilibri i el rendiment físic i emocional de les persones.

El disseny és un recurs capaç de solucionar alguns problemes de les persones. És, per tant, un valor positiu al servei del bé comú a la nostra societat.

Missió

Generem un estat s emocional positiu en l’hàbitat de les persones i d’alt rendiment en els equips dins les empreses, a través de projectes singulars i innovadors d’arquitectura i disseny d’interiors fonamentats en el tractament de l’espai, amb la forma, la funcionalitat, els materials, el color i la llum.