Notícies Emili Sánchez

POLÍTICA DE PRIVACITAT

CLÀUSULA FORMULARI WEB AMB PUBLICITAT

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades seran incorporades a sistema de tractament titularitat de EMILI SÁNCHEZ, amb NIF: 39152889N i domicili social al C / Indústria 18-20, 2n 3a, 08402 Granollers (Barcelona), amb la finalitat d’atendre les seves consultes i remetre-li comunicacions comercials que puguin ser del seu interès. En compliment amb la normativa vigent, EMILI SÁNCHEZ informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir amb els preceptes esmentats anteriorment.

L’informem que tractarem les seves dades d’acord amb l’existència del seu consentiment.

EMILI SÁNCHEZ informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que EMILI SÁNCHEZ es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests es suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició a el tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic interiors@emilisanchez.com

Així mateix i d’acord amb el que estableix la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, en el seu article 21, sol·licitem també el seu consentiment exprés per enviar-li publicitat dels nostres productes o promocions que considerem puguin ser del seu interès, per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent.

– He llegit i accepto rebre publicitat o informació promocional de EMILI SÁNCHEZ.

– He llegit i no accepto rebre publicitat o informació promocional de EMILI SÁNCHEZ.

L’informem que podrà revocar en qualsevol moment el consentiment prestat a la recepció de comunicacions comercials enviant un correu electrònic a l’adreça de correu electrònic: interiors@emilisanchez.com

Podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

CLÀUSULA FORMULARI WEB

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades seran incorporades a sistema de tractament titularitat de EMILI SÁNCHEZ, amb NIF: 39152889N i domicili social al C / Indústria 18-20, 2n 3a, 08402 Granollers (Barcelona), amb la finalitat d’atendre les seves consultes. En compliment amb la normativa vigent, EMILI SÁNCHEZ informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir amb els preceptes esmentats anteriorment.

L’informem que tractarem les seves dades d’acord amb l’existència del seu consentiment.

EMILI SÁNCHEZ informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que EMILI SÁNCHEZ es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests es suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició a el tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic interiors@emilisanchez.com

L’informem que podrà revocar en qualsevol moment el consentiment prestat enviant un correu electrònic a l’adreça interiors@emilisanchez.com

Podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

L’enviament d’aquestes dades implica l’acceptació d’aquesta clàusula.

CLÀUSULA FORMULARI NEWSLETTER

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que el correu electrònic que ens ha proporcionat serà incorporat a un sistema de tractament sota la responsabilitat de EMILI SÁNCHEZ amb la finalitat de tramitar la seva sol·licitud de subscripció i poder remetre periòdicament el nostre Butlletí de Notícies. En compliment amb la normativa vigent, EMILI SÁNCHEZ informa que les dades seran conservades mentre perduri el consentiment prestat.

L’informem que el tractament de les seves dades està legitimat per el seu consentiment.

Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició a el tractament de les seves dades de caràcter personal mitjançant un escrit a la nostra adreça EMILI SÁNCHEZ, domicili social al C / Indústria 18-20, 2n 3a, 08402 Granollers (Barcelona).

Així mateix, l’informem que podrà revocar en qualsevol moment el consentiment prestat, cancel·lant la subscripció a l’Newsletter, enviant un correu electrònic a l’adreça de correu electrònic interiors@emilisanchez.com

Podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

La confirmació de la subscripció implica l’acceptació d’aquesta clàusula.

CLÀUSULA FORMULARI WEB REGISTRE DE CANDIDAT

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, li comuniquem que les dades facilitades a través d’aquest formulari, així com la seva adreça de correu electrònic, i el seu enregistrament d’imatge i so, seran incorporades a un sistema de tractament sota la responsabilitat de EMILI SÁNCHEZ , amb la finalitat de registrar-se com a candidat per a la recerca de feina així com la participació en els processos de selecció en els que mostri el seu interès. L’empresa també l’informa que les seves dades podran ser cedides a empreses que ens hagin sol·licitat el servei de selecció de personal. En compliment amb la normativa vigent, EMILI SÁNCHEZ informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir amb els preceptes esmentats anteriorment.

L’informem que el tractament de les seves dades està legitimat per el seu consentiment.

Així mateix, d’acord amb el que estableix la Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, l’informem que en el cas de facilitar-nos la seva fotografia podria ser cedida per les finalitats indicades anteriorment.

EMILI SÁNCHEZ es compromet a utilitzar les dades recollides mitjançant aquest formulari, únicament per a les finalitats anteriorment esmentades.

Podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició a el tractament de les seves dades de caràcter personal dirigint-se per escrit, en els termes que estableix la Llei, a l’adreça EMILI SÁNCHEZ, domicili social al C / Indústria 18-20, 2n 3a, 08402 Granollers (Barcelona).

– He llegit i accepto totes les condicions expressades amb anterioritat.

L’informem que podrà revocar en qualsevol moment el consentiment prestat enviant un correu electrònic a l’adreça interiors@emilisanchez.com

Podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

POLÍTICA DE PRIVACITAT XARXES SOCIALS

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal (RGPD) i la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), EMILI SÁNCHEZ informa als usuaris, que ha procedit a crear un perfil a les xarxes socials Twitter, Instagram, Behance, Pinterest, Facebook i Linkedin, amb la finalitat principal de publicitar els seus productes i serveis.

Dades de EMILI SÁNCHEZ:

NIF: 39152889N

DOMICILI SOCIAL: C / Indústria 18-20, 2n 3a, 08402 Granollers (Barcelona),

CORREU ELECTRÒNIC: interiors@emilisanchez.com

DOMINI WEB: www.emilisanchez.com

L’usuari disposa d’un perfil a la mateixa Xarxa Social i ha decidit unir-se a la pàgina creada per EMILI SÁNCHEZ , mostrant així interès en la informació que es publiciti a la Xarxa. A l’unir-se a la nostra pàgina, ens facilita el seu consentiment per al tractament d’aquelles dades personals publicades en el seu perfil.

L’usuari pot accedir en tot moment a les polítiques de privacitat de la pròpia Xarxa Social, així com configurar el seu perfil per garantir la seva privacitat.

EMILI SÁNCHEZ té accés i tracta la informació pública de l’usuari, especialment, el seu nom de contacte. Aquestes dades, només són utilitzats dins de la pròpia Xarxa Social. No són incorporats a cap sistema de tractament.

En relació als drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició a el tractament de les seves dades de caràcter personal, dels quals vostè disposa i que poden ser exercits davant EMILI SÁNCHEZ , d’acord amb el RGPD, ha de tenir en compte els següents matisos:

– Dret d’Accés: És el dret de l’usuari a obtenir informació sobre les seves dades concretes de caràcter personal i de el tractament que s’hagi realitzat o realitzi, així com de la informació disponible sobre l’origen d’aquestes dades i les comunicacions realitzades o previstes dels mateixos .

– Dret de Rectificació: És el dret de l’afectat a què es modifiquin les dades que resultin ser inexactes o incompletes. Només podrà satisfer-se en relació a la informació que es trobi sota el control EMILI SÁNCHEZ , per exemple, eliminar comentaris publicats a la pròpia pàgina, imatges o continguts web on constin dades de caràcter personal de l’usuari.

– Dret a la Limitació de tractament: És el dret que es limitin els caps de el tractament previstos de forma original pel responsable del tractament.

– Dret de supressió: És el dret a suprimir les dades de caràcter personal de l’usuari, a excepció del que preveu el propi RGPD o en altres normatives aplicables que determinin l’obligatorietat de la conservació dels mateixos, en temps i forma.

– Dret de portabilitat: El dret a rebre les dades personals que l’usuari, hagi facilitat, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre’ls a un altre responsable.

– Dret d’Oposició: És el dret de l’usuari a que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi el tractament dels mateixos per part de EMILI SANCHEZ.

EMILI SÁNCHEZ realitzarà les següents actuacions:

– Accés a la informació pública del perfil.

– Publicació en el perfil de l’usuari de tota aquella informació ja publicada a la pàgina de EMILI SÁNCHEZ.

– Enviar missatges personals i individuals a través dels canals de la Xarxa Social.

– Actualitzacions de l’estat de la pàgina que es publicaran en el perfil de l’usuari.

L’usuari sempre pot controlar les seves connexions, eliminar els continguts que deixin d’interessar i restringir amb qui comparteix les seves connexions, per a això haurà d’accedir a la seva configuració de privacitat.

Publicacions

L’usuari, un cop unit a la pàgina EMILI SÁNCHEZ , podrà publicar en aquesta última comentaris, enllaços, imatges o fotografies o qualsevol altre tipus de contingut multimèdia suportat per la Xarxa Social.

L’usuari, en tots els casos, ha de ser el titular dels mateixos, gaudir dels drets d’autor i de propietat intel·lectual o comptar amb el consentiment dels tercers afectats. Es prohibeix expressament qualsevol publicació en la pàgina, ja siguin textos, gràfics, fotografies, vídeos, etc. que atemptin o siguin susceptibles d’atemptar contra la moral, l’ètica, el bon gust o el decòrum, i / o que infringeixin, violin o infringeixin els drets de propietat intel·lectual o industrial, el dret a la imatge o la Llei. En aquests casos, EMILI SÁNCHEZ es reserva el dret a retirar immediatament el contingut, podent sol·licitar el bloqueig permanent de l’usuari.

EMILI SÁNCHEZ no es farà responsable dels continguts que lliurement ha publicat un usuari.

L’usuari ha de tenir present que les seves publicacions seran conegudes pels altres usuaris, de manera que ell mateix és el principal responsable de la seva privacitat.

Les imatges es puguin publicar en la pàgina no seran emmagatzemades en cap sistema de tractament per part de  SÁNCHEZ , però sí que romandran a la Xarxa Social.

Concursos i promocions

EMILI SÁNCHEZ es reserva el dret a realitzar concursos i promocions, en els quals podrà participar l’usuari unit a la seva pàgina. Les bases de cada un d’ells, quan s’utilitzi per a això la plataforma de la Xarxa Social, seran publicades a la mateixa. Complint sempre amb la LSSI-CE i amb qualsevol altra norma que li sigui d’aplicació.

La Xarxa Social no patrocina, avala ni administra, de cap manera, cap de les nostres promocions, ni està associada a cap d’elles.

Publicitat

EMILI SÁNCHEZ utilitzarà la Xarxa Social per publicitar els seus productes i serveis, en tot cas, si decideix tractar les seves dades de contacte per a realitzar accions directes de prospecció comercial, serà sempre, complint amb les exigències legals de l’RGPD i de la LSSI-CE.

No es considera publicitat el fet de recomanar a altres usuaris la pàgina de EMILI SÁNCHEZ perquè també ells puguin gaudir de les promocions o estar informats de la seva activitat.

A continuació detallem l’enllaç a la política de privacitat de la Xarxa Social:

Facebook: https://www.facebook.com/help/323540651073243/

Linkedin: http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv

Instagram: https://sites.google.com/site/privacypoliticsmaj/pagina-principal/home/politicas-de-privacidad-de-instagram

Behance:

Pinterest: https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy

Twitter: https://twitter.com/es/privacy

Youtube: https://www.youtube.com/intl/es/about/policies/#community-guidelines

Vimeo: https://vimeo.com/privacy